strona główna o firmie usługi referencje oddziały kontakt zapytanie ofertowe oferta pracy
   

  • Praworządność działania
  • Ekonomiczność działania
  • Skuteczność działania
  • Szybkość działania
  • Lojalność i uczciwośćDziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. Chętnie odpowiemy na każde zapytanie ofertowe. Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, a osoba odpowiedzialna za dany region niezwłocznie się z Państwem skontaktuje.Jestem zainteresowany:

1. Ochrona stacjonarna:
ochrona obiektów
ochrona imprez masowych
ochrona osobista

2. Konwojowanie wartości:
konwoje jednostkowe
inkaso
przewozy specjalne

3. Monitoring:
monitorowanie obiektów stałych
monitorowanie obiektów ruchomych
interwencje załóg patrolowych

4. Techniczne środki ochrony:
monitorowanie obiektów stałych
monitorowanie obiektów ruchomych
interwencje załóg patrolowych

5. Opis zlecenia, szczegóły, uwagi:

6. Dane osobowe

Imię
Nazwisko
Firma
Województwo
Kod i miasto
Ulica, nr
Telefon
Fax
E-mail

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) przez Administratora Danych Osobowych LOCUS SECURITY TRES SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Plac Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin do celów:Uwaga: Klauzulę wielokrotnej zgody można zastosować w ten sposób, aby osobie wyrażającej zgodę pozwolić na wybór poszczególnych celów (checkbox ów). Np. osoba może wyrazić zgodę na cel marketingowy, ale nie musi wyrażać zgody na przekazanie swoich danych innemu podmiotowi.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: LOCUS SECURITY TRES SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Plac Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@locus-security.pl – Tomasz Łubiński
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach wskazanych powyżej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne